CÁCH THỨC BÌNH CHỌN

Để bình chọn cho Thí sinh bạn yêu thích nhất, Quý khán giả có thể lựa chọn 03 hình thức:

1. BÌNH CHỌN QUA THẺ2. BÌNH CHỌN QUA VNPAY3. BÌNH CHỌN QUA MOMO